Det är INTE tillåtet att ladda sin elsparkcykel i trapphuset! De uttag som finns där är avsedda att användas för fastighetsskötsel! 
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Räddningstjänst och sjukvårdspersonal måste komma fram. Det är därför förbjudet att använda trapphuset som förvaringsutrymme.

Inne på balkongen får du INTE grilla med kolgrill, 
däremot med elgrill!
Det finns grillar på i stort sett alla gårdar som kan användas av alla - gör det :) 
OM du vill använda din egen kolgrill så gå några meter från huset och grilla, ta dock hänsyn till dina grannar!