Andrahandsupplåtelse


Om en ägare av bostadsrätt vill hyra ut sin lägenhet i andra hand så krävs det att en ansökan om detta har skickats till styrelsen. Tänk på att vara ute i god tid för ansökan då den som man vill hyra ut till inte får flytta in i lägenheten innan styrelsen lämnat ett positivt besked. Här hittar du ytterligare information om vad som gäller för/vid andrahandsuthyrning.

OBS!! Vid en dylik uthyrning tillkommer en extra avgift på 10% av ett prisbasbelopp!  (För 2020 är det 4 730:-/år)

 

Överlåtelse/Medlemsansökan

Om du vill överlåta/sälja din lägenhet  privat måste den nya innehavaren ansöka om medlemskap i föreningen!
 


2021-06-14
Blankett för andrahands uthyrning

Blankett för ansökan Medlemskap

Blankett för Överlåtelse

Blanketter lämnas till styrelsens ordförande!