Har du en motion till årsstämman ska den inlämnas senast
2020-12-31. Skicka eller lämna den i postboxen till Jan Sund, Kopparlagargränd 34.
Att mejla är INTE godkänt!


Denna får INTE tas bort!!
Sitter nog i hallen!
Den tillhör Egains mätsystem vars syfte är att tillhandahålla självoptimerade och energieffektiva byggnader.  Resultatet blir att fastigheten minskar koldioxid-utsläppen dramatiskt, 10 - 20% lägre uppvärmningskostnader, ekonomisk avkastning på mindre än ett år och bättre inomhusklimat.


Det ÄR förbjudet att rasta hunden inom området! Gäller både "1:an å 2:an"!   

Vid behov av sanering avseende skadedjur ska du kontakta Anticimex. Informera om att bostadsrättsföreningen tillhör försäkringslösningen i RBförsäkring och är försäkrade i Folksam.

Telefonnummer till Anticimex: 075-245 10 00
Vid kontakt med Anticimex ska man uppge kundnumret 1890874.

Du kan också gå in på RBförsäkrings hemsida 
www.rbforsakring.se 
och på Anticimex hemsida 
www.anticimex.com 
för mer information.

Försäkringsbevis gemensamt bostadsrättstillägg
Östersundshus nr 18 har tecknat gemensamt bostadsrättstillägg för alla sina medlemmar. Det innebär att medlemmarna behöver inte teckna eget bostadsrättstillägg. Alla måste dock fortfarande ha en egen hemförsäkring.

Vill Du ta ut pengar från reparationsfonden? Ta då kontakt med Fastighetssnabben på  e-postadress  
externekonomi@fastighetssnabben.se 

VIKTIGT!!
Om du tänker renovera badrum -
läs här först!

V I K T I G T!!!
Se till så att garageporten går i lås! Tänk på att det inte bara är du som ev. drabbas utan HELA garagelängan!!

Felanmälan för ditt boende (lägenhet, garage, parkering eller allmäna ytor)
Ring Fastighetssnabben på 0771-90 80 00 eller Klicka här 

Detta gäller även för oss i föreningen!
Läs mera här
Gäller även källar-utrymmen!!

För skötsel av föreningen har Fastighetssnabben anlitats att utföra följande arbetsuppgifter:

Bostadsrätten innebär att du får nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens hus. Som medlem i bostadsrättsföreningen äger du alltså inte din egen lägenhet i juridisk mening utan är delägare i föreningen.
Läs mer här!