Kontaktuppgifter:

Fastighetssnabben, felanmälan, störningsjour, bokningar samt ordförande nås på detta nummer:
063-554 15 70   
(Detta är en "växel" där du sedan väljer vem Du vill kontakta)

Ex:
Ordförande                                
   * Jan Sund

Bokning gym/bastu
   * Ulf Jakobsson

Bokning LAN-rum

   * Ingegerd Lundebo
 


Mail: ostersundshus18@gmail.com

Styrelsen efter årsstämma och konstituering 2021-10-12
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Jan Sund (vald av stämman) 
Vice ordförande: Bosse Johansson
Sekreterare: Kerstin Anderstig Arntsen
Övriga ledamöter:
Ingegerd Lundebo 
Viktoria Svande
Håkan Lindberg - kontakt ang. badrumsrenovering 
070 560 95 39
Ulf Jakobsson


Suppleanter:
Lars Nyström
Adriana Vasquez
Nisse Höglund

Vidare beslutades att suppleanter kallas till samtliga sammanträden!


VALBEREDNINGEN
för Östersundshus 18 vill gärna att ni kontaktar dom om ni har förslag till kommande årsstämma.
De kontaktas på:

valberedningosdhus18@gmail.com

Idag sitter dessa personer i valberedningen till 2021:

  • Susanne Laurin   (sammank.)
  • Maidie Flinkberg
  • Bengt Engström

Felanmälan för ditt boende (lägenhet, garage, parkering eller allmäna ytor)
Ring Fastighetssnabben på 0771-90 80 00 eller Klicka här