Kontaktuppgifter:

Fastighetssnabben, felanmälan, störningsjour, bokningar samt ordförande nås på detta nummer:
063-554 15 70   
(Detta är en "växel" där du sedan väljer vem Du vill kontakta)

Ex:
Ordförande                                
   * Jan Sund

Bokning gym/bastu
   * Ulf Jakobsson

Bokning LAN-rum

   * Ingegerd Lundebo
 


Mail: ostersundshus18@gmail.com

Styrelsen efter årsstämma och konstituering 2020-06-30
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Jan Sund (vald av stämman) 
Vice ordförande: Bosse Johansson
Sekreterare: Kerstin Anderstig Arntsen
Övriga ledamöter:
Ingegerd Lundebo 
Viktoria Svande
Håkan Lindberg - kontakt ang. badrumsrenovering 
070 560 95 39
Ulf Jakobsson


Suppleanter:
Lars Nyström
Adriana Vasquez
​​​​​​​Nisse Höglund

Vidare beslutades att suppleanter kallas till samtliga sammanträden!


VALBEREDNINGEN
för Östersundshus 18 vill gärna att ni kontaktar dom om ni har förslag till kommande årsstämma.
De kontaktas på:

valberedningosdhus18@gmail.com

Idag sitter dessa personer i valberedningen till 2021:

  • Susanne Laurin   (sammank.)
  • Maidie Flinkberg
  • Bengt Engström

Felanmälan för ditt boende (lägenhet, garage, parkering eller allmäna ytor)
Ring Fastighetssnabben på 0771-90 80 00 eller Klicka här