Kontaktuppgifter:

Riksbyggen, felanmälan, störningsjour, bokningar samt ordförande nås på detta nummer:
063-554 15 70   
(Detta är en "växel" där du sedan väljer vem Du vill kontakta)

Ex:
Ordförande                                
   * Jan Sund

Bokning gym/bastu
   * Ulf Jakobsson

Bokning LAN-rum

   * Ingegerd Lundebo
 


Mail: ostersundshus18@gmail.com

Styrelsen efter årsstämma och konstituering 2018-07-04
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Jan Sund (vald av stämman) 
Vice ordförande: Bosse Johansson
Sekreterare: Lisa Nevander 
Övriga ledamöter:
Kerstin Anderstig Arntsen
Ingegerd Lundebo 
Håkan Lindberg - kontakt ang. badrumsrenovering 
070 560 95 39
Peter Wall (RB)

Suppleanter:
Ulf Jakobsson  
Lars Nyström
Bo Hanses (RB)
Vidare beslutades att suppleanter kallas till samtliga sammanträden!


VALBEREDNINGEN
för Östersundshus 18 vill gärna att ni kontaktar dom om ni har förslag till kommande årsstämma.
De kontaktas på:

valberedningosdhus18@gmail.com

Idag sitter dessa personer i valberedningen till 2020:

  • Susanne Laurin   (sammank.)
  • Maidie Flinkberg
  • Bengt Engström