Renovering av badrum

Föreningen har idag en mycket hög kostnad för badrumsrenoveringar och när dessa skall genomföras gäller följande:

Vattenskada som uppkommit genom oaktsamhet och vållande, bekostas av bostadsrättshavaren.

Under förutsättning att avloppsystem och golvbrunn är original eller av äldre utförande än 1 januari 1990 eller om påpekande vid besiktning förekommit,
ersätter föreningen en del av kostnaden.


När renoveringen är klar skall en slutbesiktning av ägaren, föreningens kontaktperson samt Håkan Derås Swemark från Riksbyggen gemensamt genomföras.

OBS! Om innehavaren påbörjar renovering/rivning utan att någon kontaktperson är kontaktad står innehavaren för ALL kostnad.

Mer utförlig information kommer att ges till lägenhetsinnehavaren vid eventuell reparation. Kontakta Håkan Derås Swemark 070-377 19 28.


För övriga underhållsfrågor, läs mer under  Vem svarar för underhållet?