Andrahandsupplåtelse


Om en ägare av bostadsrätt vill hyra ut sin lägenhet i andra hand så krävs det att en ansökan om detta har skickats till styrelsen. Tänk på att vara ute i god tid för ansökan då den som man vill hyra ut till inte får flytta in i lägenheten innan styrelsen lämnat ett positivt besked. 

Blanketten för andrahands uthyrning hittar du här
Här hittar du ytterligare information om vad som gäller för/vid andrahandsuthyrning.

OBS!! Vid en dylik uthyrning tillkommer en extra avgift på 4.730;-/år

 

Överlåtelse

Om du vill överlåta din lägenhet  - ex.vis mellan förälder o barn så ska du anmäla detta till styrelsen.
Här finns en blankett du kan använda, fyll i och lämna till styrelsen,