Frågor & Svar

Ställ din fråga nedan, så svarar vi så fort vi kan.
Frågor och svar publiceras löpande .
Du får självklart skriva frågor under signatur men styrelsen måste ALLTID  ha ditt namn + adress OCH din e-postadress. (Vi kan behöva ta personlig kontakt)

Frågor med bara signatur publiceras inte!!

 • EHN • 19 mars 2019 15:31:55
  Hej, Har uppmärksammat på hyresavierna att summan på reparations-fonden inte har ökat på ett bra tag. Vad är orsaken till detta?
 • Repfonden togs bort för flera år sen (av den styrelsen som var då). Man beslutade att Ingen avsättning skulle göras, i stället för hyreshöjning. Boende kan ta ut innestående medel.
  /Red.

  20 mars 2019 21:02:36

 • Ilpo Krans • 18 mars 2019 08:33:00
  Hej1
  Nu måste det till ett annat system eller konsekvens, för gym-bokningen. Idag 190318 som många gånger tidigare, finns enligt bokningen inte en ledig tid från kl 11 till kl 22. Inte trovärdigt och som tidigare, står lokalen tom många av dessa timmar.
  Ta bort reserverade/schemalagda tider och inför daglig bokning istället. Vill man träna under dagen, får man gå in och reservera möjlig tid samma dag. /Ilpo Krans
 • Det är möjligt att ibland nyttjas inte den bokade tiden. Detta är otroligt respektlöst mot andra som gärna vill ha tiderna. Vi har tidigare informerat om att man måste avboka om man inte tänker nyttja sin tid.Det är svårt att göra mer än så. Folk måste kunna planera minst två bokningar framåt. Det är ju det som är tillåtet.
  /Styrelsen

  18 mars 2019 16:28:24

 • Krister Jakobsson • 16 mars 2019 19:29:16
  Jag måste nog ta och be ansvarig att stämma av med PD bevakning igen,,,det är mycket bilar som står alldeles för länge på besöks-p vid garagen,även vid korttids i vändzonen,några är ju dessutom översnöade rejält,,,synd om de som besöker om det är flera som långtidsparkerar och de inte har nån stans att ställa sig,även kommunen lyser med sin frånvaro med p-lisan då det numer står bilar varje natt på vägen,tråkigt när det blir dåligt snöröjt.Man kan inte skälla på traktorföraren då det är fullt med bilar där
 • Besöksparkeringarna är väldigt svårt att göra något åt. Där har vi ju faktiskt ingen tidsbegränsning. Oavsett vad vi gör kommer folk ändå att missbruka möjligheterna. Många av de bilar som står där är ju boende som exempelvis kör en firmabil. Om bilen inte är skriven i området, är det ju en besökare.
  Tvåtimmarsparkeringarna kontrolleras varje dag men, inte hela tiden. Om någon står där under tiden mellan PD;s ronder, så kommer de tyvärr att klara sig från böter.
  Gränderna är kommunens ansvar, och det verkar som att de dragit ner på den verksamheten rejält. Man ser ju nästan aldrig en P-lisa på stan heller….
  /Styrelsen, gm. Janne Sund

  18 mars 2019 16:27:06

 • kerstin • 10 mars 2019 22:22:00
  Vill bara veta lite efter har läst bladet vi fick. Skulle vilja veta vad orsaken är för uppsägningen av Riksbyggen och vad som händer om vi inte har Riksbygget hur får man då hyresavierna? Och vad det kommer att hända i framtiden.
 • Orsakerna är i första hand något som ska dryftas i förhandlingar med Riksbyggen. Avtalet är uppsagt för omförhandling på grund av att Riksbyggen inte alls har tillmötesgått våra krav.
  Det är inte med automatik säkert att samarbetet med Riksbyggen avslutas. Det får framtida förhandlingar visa. Fram till 1/6 2020 gäller nuvarande avtal, och då händer i princip ingenting. Allting fungerar som vanligt.
  /Janne Sund, (som ska förhandla med RB för våran del, tillsammans med Håkan Lindberg)

  11 mars 2019 22:32:19

 • Erika • 8 mars 2019 14:42:33
  Hej!
  En liten undran nu när infobladet kommit.
  Vem e de som e ansvarig för lekplatserna?
  Vi e ju många barnfamiljer som utnyttjar dessa,men just nu e dom inte säker alls.
  Vem ska man kontakta för att dessa rustas upp?
  Ligger de på föreningen eller kommunen?
 • Lekplatserna kollas vid den årliga yttre besiktningen på våren. Eventuella fel och skador är föreningens ansvar.
  Nu kan det emellertid vara en del skador som Balco ska stå för.
  Besiktning och åtgärder kommer till våren med start i maj.
  /Styrelsen

  8 mars 2019 19:36:57

 • Ilpo Krans • 8 mars 2019 09:30:55
  50 kronors höjning/månad för garagen kan tyckas lite. MEN! Garagen blir sämre för innehavaren då skiljeväggar tas bort, elinstallationer görs om, ex till rörelseutlöst belysning och vem vill betala mer för en försämring?
  Det är även de sammantagna höjningarna som fördyrat boendet senaste åren som irriterar. Från fri el till att betala för den individuellt, balkongavgiften, hyreshöjningar för boende och nu snart än dyrare för parkering, garage, carport och motorvärmare. Så i slutändan är det inte bara den ynka 50-lappen, bäcken börjar bli till en å.

  Ilpo Krans
 • I informationsbladet som gått ut nu, redogörs för anledningen till att mellanväggar tas bort. Elinstallationerna och förändring till kallgarage, innebär framförallt att kostnaderna för garagen sjunker.
  Sammantaget är vi i styrelsen övertygade om att de allra flesta medlemmar i föreningen ser förändringarna som gjorts de senare åren som förbättringar, och dessutom åtgärder som höjer värdet på alla lägenheter och fastigheten totalt.
  Om man anser att det är försämringar som man inte vill betala för, så är det ju frivilligt att hyra garage.
  Att göra sådana åtgärder är styrelsens skyldighet. Det ingår i vårt uppdrag att förvalta fastigheten på ett sådant sätt att det gynnar medlemmarna, och det anser vi att dessa åtgärder gör.
  Att kostnader stiger är ju inte direkt någon nyhet. När föreningen byggdes på 70-talet var kostnaderna endast en bråkdel av vad de är nu, men modernisering av fastigheten, förbättringar och inflation, har naturligtvis drivit upp kostnaderna.
  Än en gång får vi också påpeka att vi bor i en bostadsrätt, och betalar alltså inte hyra. Vi betalar en avgift för att täcka föreningens kostnader. Om kostnaderna stiger så stiger även avgiften.
  /Styrelsen

  8 mars 2019 12:56:20

 • Krister Jakobsson • 8 mars 2019 04:38:34
  Har lite svårt fotfarande att smälta röstningen om carportar vi hade på mötet.Anledningen då:Jo det var många äldre där som inte har bil som inte nyttjar varken garage eller p-platser som röstade ja,,lite felvisande detta då de röstar för en större kostnad för oss som har bil.
 • Beslutet får man acceptera, så funkar det...
  En höjning hade det nog blivit vilket som - ombyggnaden av garagen kostar! Och har man redan ett garage så är en höjning med 50 sek inte SÅ mycket.......?
  /Kerstin, red

  8 mars 2019 09:12:07

 • Nisse • 7 mars 2019 17:45:37
  I det nya fina informationsbladet stod det något om den nya Elsäkerhetslagen och att Högboms el har sett en del mindre bra installationer i några lägenheter. Är detta något som kommer att informeras till de boende i de aktuella lägenheterna eller måste man anlita en egen elektriker för att kontrollera sin el?
 • I de lägenheter som man upptäckt fel har det informerats, och de boende har åtgärdat felen.
  Det viktiga är att man som innehavare av lägenheten är ansvarig, och är man osäker bör man anlita en behörig elfirma för att kontrollera att allt är riktigt.
  /Styrelsen

  7 mars 2019 21:07:42

 • Nisse • 7 mars 2019 17:25:52
  Var kan jag finna någon dokumentation angående ombyggnad av garage och byggande av carportar? Måste ha missat det för det kom som en överraskning när nyhetsbladet kom. (som är väldigt snyggt och bra).
 • Det behandlas och informerades om detta på stämman för snart ett år sedan. Ytterligare information kommer inom kort.
  /Styrelsen

  7 mars 2019 21:06:31

 • Ilpo Krans • 3 mars 2019 09:42:18
  Är det tillåtet att hyra föreningens lånelägenhet antingen för att hyra ut till ex skidskytte-VM besökare eller till sig själv, då man hyrt ut sin egen lght till samma målgrupp?
 • Ja, det är det, men man kan hyra MAX 7 DYGN!! Moraliskt sett "hyr man inte ut den" till utomstående, utan man hyr den för att vänner kommer!
  /Kerstin, red.

  3 mars 2019 17:51:23

 • Linnea • 2 mars 2019 18:54:28
  Denna fråga skickades in i juni Vad Kommer Att Hända,,,,,,,, Loftgångarna har blivit fina på utsidan men, själva gångplattan är gammal med hål i cementen och armeringsjärn som syns, ska det vara så eller kommer det att fixas till? (Färgargränd 1)
  Inget som är bestämt idag men, det borde falla under allmänt underhåll. Vi tar med detta till styrelsen.
  /Styrelsen
  13 juni 2018 09:26:05
 • Svaret är fortfarande densamma. Det kommer att åtgärdas som underhåll. Däremot kan vi inte säga när.
  /Styrelsen

  3 mars 2019 19:35:24

 • Krister Jakobsson • 9 februari 2019 22:08:59
  Nu är det väl ändå sista gången man ber om att dörrarna till soprummet på Kopparn 2 byts,,,de går ju inte ens i lås,ska vi vänta till nån tok bara går in där och ställer till nåt elände..länge sedan ni sa att det var på gång?
 • Det är fortfarande på gång. Offerten är antagen, och det kommer att bytas dörrar.
  /Styrelsen

  10 februari 2019 08:51:59

 • Karin • 4 februari 2019 11:25:22
  Hej! Nu när det är vinter uppkommer problem i och med att vissa bilar aldrig flyttas och att det mellan dessa bilar och de som används bildas is och snövallar. Finns det någon möjlighet att ha typ städdagar på parkeringarna? Detta kan lösas med datumparkering där alla under några timmar ett visst datum varje månad måste flytta sin bil så att det går att snöröja. För övrigt tycker att jag alla skrotbilar som står uppställda på våra parkeringar skulle fraktas bort (så som man gör med cyklarna som inte används).
 • Vi håller med om att det är ett problem med snöröjningen på parkeringarna. Det skulle nog vara svårt att samordna så att alla flyttar sina bilar en viss tid eller dag. Även om det skulle vara praktiskt. Det är inte möjligt heller på grund av att avtalen för parkeringarna medger inte något sådant.
  När det gäller “skrotbilarna” är det ett annat problem. Så länge den som har platsen betalar sin hyra, och bilen i fråga inte är ett miljöproblem (läcker olja exempelvis) kan vi inte göra något. När det gäller cyklar så är det ju inte någon förhyrd plats.
  /Styrelsen

  5 februari 2019 13:53:09

 • Krister Jakobsson • 2 februari 2019 20:21:29
  Hej, kommer det utskick om trappgångar/loft till alla,det är ju tydligen bara en bråkdel av de boende som läser denna sida
 • Hej.
  Nej det kommer inte till alla.
  Vid inspektion så ser det väldigt bra ut i trapphusen och låftgångarna.
  Där det fans behov har det lappats på adressen och materielen.
  Mvh Styrelsen /

  4 februari 2019 16:28:10

                                         Nov. 2018
Vissa frågor/inlägg besvaras inte. Kan finnas fler orsaker, ex.
* redan besvarad
* ej av allmänintrese
* mer eller mindre 
   personangrepp

På denna länk hittar du svar på fågor om Lag & Rätt 
Ex:
Hur mycket är det okej att låta i en lägenhet?
Jag vill renovera hemma – vad gäller?
Andrahands- och korttids-uthyrning
Hur löser man konflikter i bostadsrättsföreningen?

Ibland kan det ta lite tid innan svar kommer på en fråga. Detta kan bero på att man måste kontrollera och undersöka innan man kan ge ett korrekt svar.

Felanmälan:
Ring Dag&Natt: 0771 – 860 860 
Eller
https://riksbyggen.se/kundtjanst

                                Nov. 2018
UPPMANING till dig i låghus!

Nu när det börjar bli kallare och inför vintern ber vi er alla att INTE ha vädringsluckan i trapphuset öppet! Det blir onödigt dyrt ju kallare det
blir!

171105

Angående farthindren......
"Enligt tillgänglighetslagen får vi INTE ha såna på innergårdarna"
SÅ de kommer tyvärr inte tillbaka ......