Frågor & Svar

Ställ din fråga nedan, så svarar vi så fort vi kan.
Frågor och svar publiceras löpande .
Du får självklart skriva frågor under signatur men styrelsen måste ALLTID  ha ditt namn + adress OCH din e-postadress. (Vi kan behöva ta personlig kontakt)

Frågor med bara signatur publiceras inte!!

 • Magnus • 20 maj 2019 21:22:09
  Har en fråga om det finns nån plan framöver på att bygga mindre cykelförråd i den lilla ytan cykelställen står vid låghusen?
 • Inte i nuläget.
  /Styrelsen

  23 maj 2019 08:47:21

 • Krister Jakobsson • 20 maj 2019 19:45:48
  Finns det inget man kan göra åt fartdårarna som kör in på gårdarna i för hög fart??Gäller bilar och även mc ?Nåt borde det väl vara för det är ju svårt att polisanmäla ,som det ständiga svaret är vid denna fråga för bevisen räcker ju inte.Tänker på barnen nu när det är varmt och ljust länge,de springer ju och cyklar omkring överalltoch det ska de få göra anser jag.
 • Vi provar med en tydlig uppmaning på hemsidan, och dessutom i nästa infoblad.
  /Styrelsen

  21 maj 2019 22:32:49

 • Ilpo Krans • 19 maj 2019 19:46:50
  Direkt fråga till blakongansvariga;
  En del balkonger bärs av mot marken med stålpelare på lofthusen.
  Kommer dessa stålpelare att säkras med räcken på marknivå, för att undvika katastrof då de står väldigt oskyddade mot påkörning av bil, flyttbil, plogbil/traktor, brandbil, postbil (läs fordon)? För påkörda kommer dom att bli, förr eller senare.
  Ilpo Krans
 • Hej.
  Det är bland annat det som återställningen kommer att åtgärda.
  Hälsningar.
  Sixten

  20 maj 2019 21:06:15

 • EHN • 15 maj 2019 10:12:46
  Två frågor till angående BALCOS kontroll; får vi besked närmare när det sker så man inte behöver ha olåst balkong hela tiden fram tills att dom kommer? Ska dom in på alla balkonger eller bara dem som
  har brister?
 • Se svaret till Gunilla här nedanför.

  15 maj 2019 12:45:31

 • F.R • 14 maj 2019 21:24:54
  Angående informationsbladet som delades ut ang. att balkonger och mark ska vara tillgängliga inför återställningen. Gäller detta enbart de som bor på markplan/marknivå? Eller även de som bor en trappa upp i låghusen? Om det även gäller dem en trappa upp, får då alltså inget finnas på balkongen, möbler eller inredning? Har en bekant som redan hunnit lägga golv, en trappa upp i låghus. Mvh
 • Gäller alla balkonger på låghusen.
  Möbler och inredning får finnas på alla balkonger, även i markplan.
  Balkonger skall vara upplåsta under dagtid, så Balco
  kan komma in och åtgärda sin egenkontroll och eventuella
  andra fel som uppgetts..
  Styrelsen/Bosse

  15 maj 2019 09:03:43

 • Gunilla • 14 maj 2019 07:22:53
  Strax före jul fick alla tillgång till sina balkonger och därmed också klartecken till att möblera dessa. Många har nu inför sommaren investerat i nya möbler med dess tillbehör. Förra veckan fick vi besked om att balkongerna skall lämnas olåsta för åtgärder och besiktning. Detta känns inte riktigt säkert från stölder nu när alla vet att det står öppet överallt.
  Kan möjligtvis viljan finnas att organisera detta på någotvis för att undvika stölder?
 • Alla behöver vara upplåsta. Vi vet inte vilka anteckningar som det finns i BALCO,s egenkontroll som behöver åtgärdas. Vi kan inte gå ut med någon tid för slutbesiktning, det är så att vi inte kan styra över den tiden. I första hand är det när BALCO och Anders är färdiga, när vår kontrollant och kommunens tjänstemän kan genomföra besiktning. Det är onödigt att lova någon tid som vi inte kan styra, påverka eller hålla. Området är en arbetsplats ända till vi fått kommunens godkännande.
  Hälsningar
  Sixten Persson
  Ordf. Balkonggruppen

  Tillägg:
  Man får hålla koll på när Balco finns i närheten, och se till att det är öppet då. Självklart kan man låsa nattetid. Då jobbar dom ju inte. Knappast troligt att det blir stölder mitt på ljusa dan.

  15 maj 2019 13:36:48

 • Ilpo Krans • 13 maj 2019 16:29:11
  Tack för svar!
  Dock menade jag att garagebyggarna kunde dela lokal med vaktmästeriet, då det endast gäller fika/lunchutrymme. Så ett par år till, ska vi behöva stå ut med det här? Från mina båda sovrum är det max 10 m till dessa baracker och det lovar jag, det vill ingen stå ut med på det sättet som vi tvingats till redan. Att en lämplig lokal för lunchutrymme används hellre till förråd, talar sitt tydliga språk att man inte förstår vidden av det vi fått stå ut med och att man själv bor tämligen opåverkad under dessa processer.
  Hur ska vi kompenseras?
  Ilpo Krans
 • Det är fortfarande synd att du upplever det så men, tyvärr är det oftast någon som blir drabbad.
  Vi har otroligt många tillfällen när enskilda bostadsrättshavare anser sig drabbade och vill bli kompenserade. Om vi skulle ta det varje gång, så skulle nog avgifterna vara betydligt högre än idag.
  När det gäller lokalen som idag används som förråd, så handlar det bland annat om att hålla ner kostnader. Källarbranden närmar sig en kostnad på 1,5 miljon kronor, och det gäller ju att hitta billiga lösningar.
  Vaktmästeriet ägs av Östersundshus 21, och ska vi hyra in oss där så är det ytterligare en kostnad.
  Återigen, det gäller att härda ut.
  /Janne Sund, ordf Östersundshus 18

  14 maj 2019 09:52:31

 • Ilpo Krans • 13 maj 2019 09:43:51
  I skrivande stund så lyfts det in en byggbarack precis framför min lägenhet på Stenhuggargr 2. Jag & grannarna har ganska nyligen huserat Balcos alla baracker i över 1 år. Området framför oss ser ut som en krigsskådeplats och har gjort det länge. Nu ser det ut som att vi även ska husera garagebyggarna ett bra tag framöver. Vem eller vad är det som tar dessa beslut om att just "MIN" vy och framsida ska upplåtas till dessa störande och förfulande element? Buller, maskiner som står på tomgång med avgaser rätt in i lägenheten, matrester som slängs ut, cigarettfimpar i tusental, elkablar och avloppsledningar, dörrar som öppnas & stängs, högljudda diskussioner, bil- och entrepenadmaskintrafik fram & tillbaka, och särskilt exteriört så otroligt förfulande av "MIN" boendemiljö. Så har vi haft det i drygt ett år och nu ska plågan tydligen förlängas?! Varför kan inte garagebyggarna husera hos vaktmästarna eller i tidigare städets (MICA) lokalen bredvid tvättstugan här på Stenhuggargr 2? Hur kan det komma sig att just Stenhuggargränd 2 ska vara områdets deponi för bråte och baracker? Anser att det finns goda skäl till att kompensera oss som får uthärda all denna på ,många sätt sanitära olägenhet. Och snälla, ge mig inte respons på ett sätt som tydligt visar, att ni INTE bor här. Ilpo Krans
 • Det är ju tråkigt om du upplever det så besvärligt. Att din boendemiljö på loftsidan störs får man väl ändå anse är ett inte alltför stort problem. Det skulle ju varit mycket värre om det varit på den sidan där vi har balkongerna. Det är väl ändå den sidan av huset man har utsikten emot, frånsett från köket. Tyvärr är det ju så att någon alltid drabbas i sådan här fall, och det är ju inte bara du som bor i det huset, och därmed har den olägenheten. Nu är ju det området redan så “förstört” att det vore dumt att ta ett annat område i anspråk. När allt är klart kommer naturligtvis området att städas upp och fixas till så att det blir snyggt och fint.

  Anledningen till placeringen är i första hand möjligheten att koppla in vatten, avlopp och el. Ditt förslag att placera barackerna vid vaktmästeriet har undersökts, och också förkastats. Det är just möjligheten till inkoppling som inte finns.
  Gamla MICA-lokalen har styrelsen tagit i anspråk för dels förvaring av en del saker från källarbranden. Dessutom är planen att ordna till ett “pingisrum” i den lokalen.

  Tyvärr blir nog enda svaret att det gäller att “härda ut”. Det blir bättre så småningom. Sedan är baracken från Bragator endast en lunchbarack, och inte bostadsbaracker som Balco hade.

  /Janne Sund, ordförande

  13 maj 2019 12:46:24

 • Martin • 12 maj 2019 15:32:03
  Hej! jag undrar när vi får börja nyttja förråden igen.
 • Ur protokoll:
  Sanering av förråd:
  Tidsplanen håller! Målning nu – snart klara!
  Elektriker under v 14 - 16 (mera jobb än beräknat)
  Rör-jobb under v 16 – 18
  Snickare under v 18 – 22
  Så det är bara att hoppas att allt fungerar som planerat!

  /Kerstin, admin

  12 maj 2019 15:52:04

 • Ilpo Krans • 11 maj 2019 11:55:18
  Håller med Carina fullständigt. Finns hur mycket som helst att göra som vaktmästare, om man vill. ALLT går inte att skylla på Balco. Finns oändligt mycket sand/grus som kan sopas/blåsas fram till de större sopmaskinerna som de pga sin storlek inte kommer åt. Ett ex är tunnlarna under lofthusen till innergårdarna. Ligger mycket kvistar/grenar och annat skräp i form av papper, plast och tuber/burkar som fåglarna drar in från Lundstams. Sammantaget, allt vaktmästeriet slipper göra med hänvisning till Balco, borde leda till oändliga resurser och tid på att göra det extra fint på det som inte går att skylla på Balco.
  Nu är snart v 19 slut och Balco lyser med sin frånvaro. Dom kan ställa massa krav på oss och våra föreningar verkar det som. Vilka krav kan vi ställa på dom om att sätta igång med återställandet av områdena? Vad är förhandlat och vad finns på skrift? Nu finns det inte längre nåt att skylla på av väderleksmässiga skäl och omvänt, så finns det hur mycket som helst dom kan börja med, för att på nåt sätt försöka återinföra någon ordning och trivsel i området.
  Slutligen, styrelsen tar ju beslut om massa annat. Besluta och förbjud, fågelmatning.
  Ilpo Krans
 • Hej
  Visst är det lätt att "hänga" vaktmästarna men, vi ska komma ihåg att de är fyra man på hela området. De har en del andra uppgifter också.....
  Sedan kan man ju tycka att det borde fungera bättre, och det är just därför som avtalet nu är uppsagt.
  Man skyller inte på Balco, utan självklart vill man ju att dom följer skrivna avtal, och vill inte göra det jobb som dom är ålagda att göra.

  /Janne Sund, ordf

  Sopning gångvägar är påtalat och är på gång.
  Matning av fåglar är förbjudet sen tidigare av dåvarande styrelse.

  Frustrationen att Balco inte syns till (v19) kan ha att göra med vädret med snöblasket som varit. I avtalet med Balco så är det att återställa mark och övriga skador som blivit under byggtiden och eventuella fel/brister på balkongerna.
  Bosse/Balkonggr.

  12 maj 2019 15:39:14

 • Krister Jakobsson • 10 maj 2019 16:11:33
  Vetinte om bara jag har en kall lägenhet men är det ett led i besparningarna att elementen ska vara kalla tro? Rätt kyligt är det ju nu när sommaren inte riktigt vill komma :)
 • Det kommer att vara så tills E.gain hittat sina inställningar.

  *Man får sätta på sig en extra-tröja å raggsockar ett tag!
  Reds anm. ;)

  11 maj 2019 19:23:43

 • carina • 9 maj 2019 17:41:05
  Hej !
  Jag har tre frågor.Den ena är var håller alla vaktmästare hus egentligen.Ser ingen alls och då är jag ute rätt mycket.Det är nu så kallad vår och massor av skräp av olika kaliber har tinat fram.det ser riktigt illa ut med all skit som ligger överallt.Stora plastsjok som virvlar omkring och diverse annat bråte.Har själv varit ute och plockat upp massor.Min undran är vad är vaktmästarnas ansvar i att städa upp runtikring gårdarna.
  Nästa fråga Jag undrar när Balco kommer hit och städar upp och återställer.Har för mig att det stod vecka 19 men det kanske inte stämmer.
  Tredje frågan Det finns de som slänger ut gammal mat till fåglarna och om jag inte har fel så är det förbjudet.Vad gör man åt sånt ?
 • Vaktmästarna gör väl som oss andra. Dom väntar på Balco. Nu har dom ju börjat med de gräsytor som inte Balco kommer att åtgärda.
  Den enda uppgift vi har är V19 för Balco.
  Om det är förbjudet vet jag inte.

  /Janne Sund
  --------------------------
  Står så här på RB:s hemsida:
  Oavsett om ordningsregler antagits eller inte så får varken bostadsrättshavare eller hyresgäster använda lägenheten på sådant sätt att störningar uppkommer för grannarna och alla ska dessutom iaktta sundhet, ordning och gott skick i och utanför huset. Om fågelmatning medför nedskräpning eller drar till sig skadedjur som råttor, möss eller liknande kan såväl bostadsrättshavare som hyresgäster uppmanas att upphöra med matningen med stöd av reglerna om sundhet, ordning och gott skick.
  /Reds anm.

  10 maj 2019 11:35:25

 • Magnus • 5 maj 2019 18:47:45
  PD bevakning var ute och lappade bilar två bilar idag som stod på grönområdet Färgargränd 1 gick fram till han och visade lappen som vi fick och förklarade, är det nån miss i kommunikation mellan styrelsen och PD bevakning i detta, lapparna var borttagna sen men det ska väl inte behöva ske alls ifall allt varit i sin ordning innan vi behövde börja ställa bilarna där?
 • PD Bevakning har fått uppgiften om parkeringen under byggtiden av garage/carport av RB.
  Komminkationen inom PD Bevakning har tydligen fallerat.
  Styrelsen tar kontakt med RB om detta och rättas till.
  OBS, att översänd parkeringstillstånd skall vara synligt i bilen.
  Mvh Styrelsen

  5 maj 2019 22:02:45

 • ylva • 4 maj 2019 18:42:06
  det är ingen fråga utan en ros.....
  tack till bodals vvs för ett bra och snabbt arbete med mitt nya badrum. jag är jättenöjd över samarbetet med lars och de han lejde in.
 • Roligt när det fungerar som det ska!
  /Kerstin, admin

  4 maj 2019 19:11:23

                                         Nov. 2018
Vissa frågor/inlägg besvaras inte. Kan finnas fler orsaker, ex.
* redan besvarad
* ej av allmänintrese
* mer eller mindre 
   personangrepp

På denna länk hittar du svar på fågor om Lag & Rätt 
Ex:
Hur mycket är det okej att låta i en lägenhet?
Jag vill renovera hemma – vad gäller?
Andrahands- och korttids-uthyrning
Hur löser man konflikter i bostadsrättsföreningen?

Ibland kan det ta lite tid innan svar kommer på en fråga. Detta kan bero på att man måste kontrollera och undersöka innan man kan ge ett korrekt svar.

Felanmälan:
Ring Dag&Natt: 0771 – 860 860 
Eller
https://riksbyggen.se/kundtjanst