Har DU trög garageport?
Gör en felanmälan så kommer den att åtgärdas! 

Frågor & Svar

Ställ din fråga nedan, så svarar vi så fort vi kan.
Frågor och svar publiceras löpande .
Du får självklart skriva frågor under signatur men styrelsen måste ALLTID  ha ditt namn + adress OCH din e-postadress. (Vi kan behöva ta personlig kontakt)

Frågor med bara signatur publiceras inte!!

Vi får in ett antal frågor och funderingar kring byggande runt balkonger på bottenplan i låg husen. Det är fortfarande oklart om vad som kommer att gälla i den frågan.

För det första kanske en påminnelse om att man som bostadsrättshavare inte “äger rätten” till sin balkong, utan endast till lägenheten. Allt utanför väggen är föreningens ansvar.

När det gäller byggnationer är det ett antal kriterier som kommer att gälla. Kommunens bestämmelser om prickad mark är den ena. Bostadsrättslagens bestämmelser om likhetsprincipen är en annan. Dessutom har vi i allt arbete kring balkongerna kommit överens om att det ska se likadant ut över hela området. Alla tre föreningarna alltså.
Sedan kommer ju den klassiska svenska avundsjukan också att spela in…….

Tids nog kommer information om vad som kommer att vara tillåtet. Fram till det kommer vi inte att svara på frågor kring byggnationer kring balkongerna.

/Styrelsen, genom Janne Sund, ordförande

 • Marianne Jonsson • 17 september 2020 17:46:33
  Hej. Har bostadsrättsförening någon bostadsrättsförsäkring så att jag bara behöver ha en vanlig hemförsäkring.
 • Japp - det finns!

  /Kerstin, red

  17 september 2020 19:56:20

 • Ilpo Krans • 3 september 2020 21:50:26
  Tack för svar!
  Men varför kan inte kostnaden för träningsställning redovisas här på förfrågan?
  Gällande garagen på dom andra gårdarna, så är avstånden där allt mellan 7 till drygt 8 m mellan garage och carport. Här på Stenhuggargränd är avståndet avsevärt mindre. Det handlar inte om att kunna ta sig in och ut. Jag har BECDE körkort och kan nog hantera ett fordon efter många års yrkestrafik, men det ska inte behöva trixas dagligen för att ta sig ut/in ur garaget. Vem som helst bilburen med någorlunda vett och sans, förstår att när det bara lämnas en ½m utrymme fram och baktill, så blir det snävt och tjorvigt att vika runt en bil på 5m 90 grader för att komma i linje med garageöppning. Går inte att förstå, att inte utrymme togs från andra hållet mot boningshuset, där 1-2 m utan problem hade kunnat avvaras.
  Ilpo Krans
 • Det blir en ohållbar situation om man från styrelsen skulle redovisa löpande varje projekt som görs.
  Den normala ordningen är det som vi svarade tidigare. Kostnader redovisas på årsstämman med årsbokslutet.
  Är man intresserad av och vill diskutera dessa, så är man välkommen att vara med på stämman.
  När det gäller gymanläggningen kan man kan också gå in på leverantörens hemsida, Tress Sport och Lek. www.tress.se

  Om det är som du säger att avståndet är betydligt mindre på Stenhuggargränd, så är det förmodligen för att man skulle få in så många carportar som möjligt.
  Om man flyttat närmare lofthuset har man behövt minska antalet carportar. Närmast lofthuset blir nämligen avståndet mellan carport och garage ännu mindre,
  eftersom garagen inte är placerade parallellt. Det blir betydligt mycket smalare närmast lofthuset.
  Fortfarande så följs byggnorm och givet byggnadslov. Har man åsikter om detta så får man försöka få till stånd en ändring av plan- och bygglagen.
  Man kan naturligtvis också klaga till kommunens byggnadsnämnd, eftersom man anser att de gett ett felaktigt byggnadslov.

  Därmed anser jag att frågorna i detta ämne är besvarade. “Frågor och svar” är inget diskussionsforum, utan det är just frågor och svar.
  Vill man diskutera är man som sagt välkommen till stämman.

  /Janne Sund, ordförande

  5 september 2020 08:38:56

 • S-O • 3 september 2020 20:05:33
  :) nä det var inte så jag menade,de bestämmer ju tydligen hur folk skall ha sina uteplatser .därav ordvalet uteplatsgrupp.Vi tycker att gemene styrelse skall få bestämma detta,inte en liten grupp som då var balkonggruppen,inget ont ment men det blir lite irriterat i "leden" bara :)
 • Det ÄR styrelsen som beslutar, hos Brf 18 i alla fall!

  //Red

  3 september 2020 20:56:09

 • S-O • 3 september 2020 16:00:43
  Verkar varit ett bra val,Balco :)En till sak,Trodde balkonggruppen gjort klart sitt åtagande men har de även blivit uteplatsgrupp?Har inte sett beslut om detta.De går ju runt och bestämmer i alla föreningarna har jag hört.Vad kommer det kosta föreningarna i arvoden?
 • Ja, Balco var ett bra val. När man monterar 969 balkonger så är det troligt att det blir ett och annat som inte blir helt perfekt. Vi kan ju jämföra med nybygget på Folkskolevägen, som har inglasade balkonger som inte går att öppna, betonggolv utan matta, snö som blåser rätt in osv.
  Det finns ingen uteplatsgrupp. Man kanske inte ska lyssna på allt “skvaller” på gårdarna.
  /Styrelsen

  3 september 2020 20:55:07

 • Ilpo Krans • 2 september 2020 22:31:18
  Fråga 1) Vad är kostnaden för den blå träningsanläggningen/ställningen som monterats upp vid låghusen Kopparn ojämna?
  2) På vilka grunder togs beslut om en just sådan?
  3) Vilka är målgruppen?
  4) Var det styrelsens beslut?
  Garagefråga;
  1) Carporten som är mot längan av garage som går parallellt med Semsåvägen, är bara 6 m från garageportarna, 4 st. Hur är det tänkt att en normal bil av ca 5m med dragkrok, x-traljus ska kunna manövreras in/ut ur garaget med något som borde kunna kallas för normal hantering/manövrering vid daglig användning? Lägg till mörker, regn och snö(vallar), så blir ekvationen än mer obegriplig. Kan inte förstå varför inte gapet gjordes större och att carportens placering inte hamnade närmare upp mot vårat boningshus. 2m upp mot huset hade bara varit till fördel. Nu riskerar 4 garage bli nästintill obrukbara eller uppställningsplats för någon som långtidsparkerar.
  Ilpo Krans
 • 1) Den typen av kostnader redovisas inte enskilt. De redovisas vid årsstämman med årsbokslutet.
  2) Grunden för detta var enligt önskemål från ett antal boende. Vi ansåg att det behövdes en “lekplats för vuxna” men, som även fungerar som lek ock klätterställning för något större barn.
  3) För gymmet kan man tänka att huvudmålgruppen är 25-45-åringar ungefär. Naturligtvis fungerar det även för alla andra som har intresse att använda anläggningen.
  4) Beslutet togs av en enhällig styrelse.
  (Lekplatsen var utdömd som den var// Reds anm.)

  Garage;
  Carportarna är placerade enligt gällande byggnorm, och enligt givet byggnadslov. Placeringen är likadan på Färgargränd, Kopparn 2 och 1. Där har man upplevt att -Visst är det lite trångt men, det är inga problem. Det fungerar.
  Märkligt om det inte skulle fungera på Stenhuggargränd. De som har de garagen på Stenhuggargränd får väl fråga dom på Färgarn och Kopparn hur man gör för att komma in i, och ut ur garaget.

  /Styrelsen

  3 september 2020 20:32:52

 • Mats Harrysson • 1 september 2020 20:19:07
  Vad har hänt med Balco inget händer med garantireparationerna.
  Har Balco gått i konkurs eller anser Balco att arbetet är klart?
 • Hej

  Vi håller med om att inget händer i garantireparationerna. Balco har inte gått i konkurs och de anser och ska slutföra de återstående felaktigheterna. Problemet kan även stavas covid-19 som har drabbat Balco. En ny kontakt har anmälts till oss efter semestrarna, som skall ta hand om eftermarknaden vid oss.

  Vi har skickat ner våra listor på nytt med kvarvarande fel som t.ex. glasrutor och andra fel som har varit trasiga en längre tid utan åtgärder, till den nya kontakten vid Balco.

  Vi har inte fått besked om när de kommer.

  Styrelsen

  2 september 2020 09:43:10

 • S-O • 29 augusti 2020 19:46:12
  Hej, vad ska vi göra åt de som står efter gränden flera dygn isträck med sina bilar även fast de har garage/p-plats?De förstår inte att de gör det svårare för besökande att hitta parkeringar.Det är ju också bara tillåtet att stå 24 timmar.
 • Hej!
  Sanningen är att vi kan nog inte göra någonting alls åt problemet, eftersom det är en kommunal väg och kommunen har ansvaret för parkeringsövervakningen där.
  Möjligen kan man ringa till kommunen och klaga men, det kan alla göra, inte bara styrelsen.
  /Styrelsen

  30 augusti 2020 18:13:56

 • Ilpo Krans • 27 augusti 2020 13:57:33
  Hej igen!
  Vad blev styrelsens beslut gällande skiljevägg i garagen?
  Mvh
  Ilpo Krans
 • Beslutet blev ett enhälligt "Nej"

  /Kerstin, red.

  27 augusti 2020 17:10:07

 • Ilpo Krans • 12 augusti 2020 15:15:53
  En enkel fråga till styrelsen;
  Ni är ju till för att ta till vara medlemmarnas intressen.
  Om det nu finns ett intresse tillika starkt önskemål hos medlemmarna att bibehålla skiljeväggar i garagen, särskilt dom som har fordon och garageplats och betalar för det, VARFÖR INTE helt enkelt gå dom till mötes? Ni är valda och har betalt för ett uppdrag, som kan vara enkelt, prestigelöst och uppskattat, varför då krångla till det och vem tjänar på missnöjda bostadsrättsägare?

  Vänligen
  Ilpo Krans
 • Vi tar upp detta på kommande styrelsemöte (25/8)

  Styrelsen/Kerstin, red.

  12 augusti 2020 16:28:02

 • F.R • 11 augusti 2020 20:07:21
  Då det inte verkar bli några mellanväggar i det nya garagen, är det då tillåtet att bygga en egen vägg mellan platserna för sina egna medel? Givetsvis under förutsättning att man inte gör någon åverkan på garage-konstruktionen och att det sker i samråd med sina "garage-grannar". Det känns verkligen inte kul att förvara sina däck etc. när det inte finns något som förhindrar en stöld av ens grejer om det sker ett inbrott i ett olåst garage 5 platser bort..
 • Nej det är inte möjligt/tillåtet att sätta upp väggar själv i det gemensamma garaget.

  Mvh styrelsen

  12 augusti 2020 08:46:14

 • Jakobsson Krister • 1 augusti 2020 08:43:36
  Hej, när balkongerna byggdes så blev det ju för en del alldeles utanför sovrummet med noll ventilation som följd,instängt.Kan man få hjälp av vaktmästare att få ett ventilationshål uppborrat i väggen bredvid balkongen och in i sovrummet så man kan montera en Freshventil där eller är det tillåtet att göra det själv?
 • Tveksamt om ventilationen blivit så mycket sämre. Balkongen är ju definitivt inte så tät att det inte kommer in luft.
  Vi får undersöka detta. Tills vidare är det inte tillåtet att göra hål i väggen.
  /Styrelsen

  1 augusti 2020 11:46:23

 • Jonas • 31 juli 2020 15:57:12
  Ni som är bekymrade över stöldrisker i garagen när gallren tagits bort: Kolla med försäkringsbolaget vad de säger om ersättning vid stölder i garage. Jag har för mig att bilhjul med mera lösa föremål måste förvaras i förråd för att hemförsäkringen ska gälla, eftersom hyresgarage räknas som extern byggnad och inte tillhör huvudbyggnaden.

  Utgå från att försäkringsbolag gör allt för att slippa betala!

  Jag tvivlar på att en bostadsrättsförening kan hållas ansvarig ens för stölder/skadegörelse på bilen.

  Om människor gått att lita på skulle vi inte behöva ständig översyn av säkerhet och stöldskydd eller ens vara oroliga.

  Det är ändå synd att en persons försumlighet att låsa garagedörren kan ge "osympatiska" personer tillgång till hela längan och kunna operera osedd.
 • Jakobsson Krister • 31 juli 2020 09:56:16
  Har haft inbrott i mitt garage även med galler kvar,någon i längan hade glömt låsa.Och har en glömt låsa så tar de sig vidare till de andra också,berättar inte hur men så är det.
 • Wal • 30 juli 2020 14:32:21
  Med hänvisning till Mias inlägg 2020-07-28, kan jag inte annat än att hålla med om att detta är fullständigt vansinne.
  Alltså anser jag att gallerväggarna i garagen på stenhuggargränd 2 skall vara kvar.
  Detta med anledning av att oärliga personer kan röra sig fritt och har alltså fri tillgång till hela garagelängan.
  I och med detta anser jag som garageinnehavare att jag har rätt att förvara tillbehör som har med bilen att göra, utan att dessa försvinner.
  Enligt uppgift har det i de garage som redan är ombyggda förekommit stölder. Men kanske är det så att Bostadsrättsföreningen står för uppkomna kostnader för stölder och skador på bilar?
  Beslut angående att behålla gallerväggarna bör tas snarast, så att inte stora kostnader uppstår vid ett senare tillfälle, när man kräver
  att mellanväggar sätts upp igen.
  För övrigt anser jag att innehavarna av garage borde ha blivit tillfrågade hur de vill ha det, innan beslutet fattades.

  Mvh/Wal
 • Vi kommer att ta upp detta på nästa styrelsemöte.

  /Styrelsen

  31 juli 2020 07:53:24

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

                                         Nov. 2018
Vissa frågor/inlägg besvaras inte. Kan finnas fler orsaker, ex.
* redan besvarad
* ej av allmänintrese
* mer eller mindre 
   personangrepp

Felanmälan för ditt boende (lägenhet, garage, parkering eller allmäna ytor)
Ring Fastighetssnabben på 0771-90 80 00 eller Klicka här 

                                       2020-06-03
På denna länk hittar du svar på fågor om Lag & Rätt 
Ex:
Hur mycket är det okej att låta i en lägenhet?
Jag vill renovera hemma – vad gäller?
Andrahands- och korttids-uthyrning
Hur löser man konflikter i bostadsrättsföreningen?

Ibland kan det ta lite tid innan svar kommer på en fråga. Detta kan bero på att man måste kontrollera och undersöka innan man kan ge ett korrekt svar.

ETAPP 3 GARAGE!
Parkeringen skall vara Tom och Garagen skall vara Tömda på Stenhuggargränd 2
senast 2 aug. 2020.

Renoveringen startar den 3 Aug 2020.

Innehavarna av parkering och Garage får Parkeringskort i v 29.