Frågor & Svar

Ställ din fråga nedan, så svarar vi så fort vi kan.
Frågor och svar publiceras löpande .
Du får självklart skriva frågor under signatur men styrelsen måste ALLTID  ha ditt namn + adress OCH din e-postadress. (Vi kan behöva ta personlig kontakt)

Frågor med bara signatur publiceras inte!!

 • Krister Jakobsson • 13 november 2018 19:04:49
  Ja jag vet inte hur ni andra har det men det med bättre ljusinsläpp men nya balkongerna??Mina glas immar igen bitvis men jag ser på flera ställen att de har allt glas igenimmat.Jag har inte öppnat för att släppa ut värma så det är inte därför.Det skulle ju inte bli så sa balkongruppen när vi frågade innan bygget,nytt svar nu,eller ?
 • Du har ett svar på detta redan Krister, en bit neråt här!
  Här kan du läsa: https://www.balco.se/inglasade-balkonger/
  Kanske tom ställa en fråga direkt .....
  /Kerstin, red.

  13 november 2018 19:19:56

 • K.S • 11 november 2018 23:03:47
  Om jag vill borra i betongvägg för att kunna plugga för att kunna sätta upp klocka, hyllor, tavlor och dylikt. Måste jag få godkänt från något håll eller ta kontakt med riksbyggen för att kunna se bakomliggande rör och ledningar?
 • Normalt ska det inte vara några problem med de borrdjup det handlar om.

  Hälsningar
  Janne Sund

  12 november 2018 10:38:08

 • Linda • 7 november 2018 11:30:25
  Hej, två av lyktstålparna utanför kopparn mot fotbollsplanen har länge nu varit släckta/trasiga, är det riksbyggen man ska felanmäla till eller kommunen ? Är väldigt mörk där nu och har snubblat då det är ojämnt i marken efter körandet av maskiner till balkongbygget..
 • Ja, det är kommunen.
  https://ostersund.se/kommun-och-politik/kontakta-oss.html

  /Janne Sund, ordf.

  8 november 2018 17:53:17

 • F.R • 6 november 2018 23:39:43
  Hej!
  Har sett att det förekommer olika färger på mattorna som läggs på balkong-golven. Matchar mattans färg väggarna (röd, grön eller svart) får man välja själv eller hur fungerar det som?
 • Lägenhetsinnehavaren har inte någon rätt eller möjlighet att välja utförande,
  färger m. m. Detta styrs av kommunens detaljplan och bygglov för området.
  Styrelsen

  8 november 2018 17:50:43

 • Maria • 4 november 2018 21:17:57
  Hur fungerar motorvärmaren. Stolpen på parkeringen?
 • Finns info under informationsfliken - "Parkering"
  /Kerstin, red

  4 november 2018 22:13:06

 • Nisse • 4 november 2018 11:30:15
  När vi fick komma på en visning, för några år sedan, om hur balkongerna skulle kunna komma att se ut så tyckte jag att det pratades om isolering i de partier som inte är glas. Vad jag kan se nu så är det ingen isolering utan bara färgade skivor. Jag kan ha missuppfattat det hela och om så är fallet så undrar jag om det finns någon sådan att köpa som är anpassat för våra balkonger?
  // Nisse
 • Ja det är en missuppfattning, om att det var isolering i partier som inte var av glas.
  Det finns inget som är anpassat för balkongen.

  MVH/Styrelsen

  7 november 2018 14:48:15

 • Krister Jakobsson • 3 november 2018 07:26:19
  Hej,tyckte mig få bekräftat när balkongprojektet startade att det skulle vara imfria inglasningar?Hur blir det i vinter tro,nu har vi inte öppnat balkongdörren så nån värme kommer inte ut i balkongen men ändå immar det igen.Hur blir det då i vinter om man råkar gå ut på balkongen och släpper ut 22 gradig värme mot 20 grader minus?
 • Vid skiftet Höst-Vinter temperaturer och fuktighet, så kan det uppstå imma på glasen.
  I övrigt så klarar ventilationen på balkongen att hålla glasen imfria.
  Styrelsen.

  8 november 2018 17:51:33

 • Anna • 1 november 2018 21:52:21
  Har en kompis på 21:an som informerat mig idag om ett brev som de fick tidigare i veckan. Där står om anmälningarna, förseningarna och ökade kostnader. Varför agerade man inte från början? Vilka är de? Tidigare namngav man ju folk. Ska de betala? Önskvärt om alla kunde få brevet.
 • Hej å Tack för Din fråga.
  Ja bygget har stoppats tre gånger under de senaste 4 veckorna.Det första stoppet pågick en dryg vecka. Någon anmälde eller ställde frågor angående arbeten från ställningar.
  Enligt ställningsföreskrifterna får du, jag eller någon annan montera ställningar upp till 2 meter utan kunskap. Upp till 5 meter krävs nödig kunskap, ingen utbildning krävs. Upp till 9 meter krävs en dags utbildning samt godkänt skriftligt prov.
  Alla BALCO:s ställningar är nya och godkända. Ingen är monterad över 5 meter. Arbetsmiljöverket hänvisade till en gråzon upp till 9 meter och krävde därmed utbildning för att häva stoppet. Beslutet är överklagningsbart, men ett sådant ärende kan ta upp till flera månader. BALCO valde därför att utbilda för att få stoppet hävd. Tyvärr fanns det ingen godkänd utbildare att tillgå förrän tidigast en vecka senare, stoppet hävdes på tisdag en dag efter utbildning.
  Sedan har två ytterligare stopp beslutats efter anmälan. Dessa hävdes efter telefonkommunikation mellan BALCO och myndigheten. Myndigheten fann att det inte förelåg någon anledning till stopp. Anmälningarna är anonyma.
  Två timmars stopp motsvarar 44 timmars arbetsförlust för instämplad personal.

  Tyvärr drabbas alla medlemmar av tidsförskjutningar av projektet, och eventuella kostnadsökningar. Även de balkonger som är kvalitetsbesiktigade och godkända av kommunen kan komma att få sin slutbesiktning och projektets godkännande framskjuten. Om det fortsätter med dessa anmälningar kan sista kvalitetsbesiktningen komma att ske någon gång i januari eller februari. Det vill säga en till två månaders försening.
  Detta är den krassa verkligheten som byggherrarna/föreningarna inte kan påverka.

  /Projektgruppen

  4 november 2018 21:49:00

 • Monica • 29 oktober 2018 13:52:10
  Hej! Jag behöver skaffa ny toalettstol. Har vi rabatt någonstans? Kan man få hjälp av Riksbyggen att montera?
 • Hej

  Nej, kontakta en VVS-firma. Vi har ingen förhandlad rabatt, vad jag vet men, de som brukar göra jobb hos oss kan säkert ge ett bra pris.
  /Jan Sund

  30 oktober 2018 18:21:52

 • K.R • 16 oktober 2018 16:36:05
  Status på dom brandskadade förråden??
 • Den uppgift vi har är att ni drabbade får information direkt från Riksbyggen.
  Hoppas det funkar?!!
  /Kerstin, red.

  26 oktober 2018 15:56:37

 • E-H-N • 13 oktober 2018 16:09:34
  Hej, Undrar om det är satt något datum då balkongbygget skall vara
  klart. Jag med flera andra har hört oktober och det verkar orimligt.
  Vore uppskattat med lite uppdateringar mellan varven när det gäller balkongerna.
 • Hej,
  V 48 eller månadsskiftet november december är överenskommelsen när balkongerna skall vara monterade och besiktigade. Tyvärr måste vi skjuta på återställning av markskador till våren.

  Hälsningar
  Sixten

  15 oktober 2018 13:03:10

 • Malin • 13 oktober 2018 12:26:27
  Det som Sixten skriver i svar på frågan om "vite" daterad den 1 oktober är fullständigt felaktigt. Det finns ingen som helt juridisk grund i påståendena att ett sk "vite" eller sanktionsavgifter som det egentligen heter utgår från en % av entreprenörsavgifterna, eller att det skulle medföra en utökad bygglovsavgift.
  Jag rekommenderar er, både boende och ffa de i styrelsen/balkonggruppen att läsa min fd kollega Mikaels ord som Krister citerade och varför inte surfa in på Boverkets hemsida om just byggsanktionsavgifter:
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/

  Mvh,
  Malin Berglund, fd bygglovsarkitekt Östersunds kommun

  PS Det vore trevligt om ni kunde sluta sprida felaktig information. DS
 • Det är arbetsmiljöverket som stoppar och utdelar vite mot arbetsmiljölagen med 1% av projektkostnaden, om någon bryter mot arbetsmiljölagen. Alla balkonger är en arbetsplats fram till att besiktningen är godkänd av kommunen. Kommunen/byggnadsnämnden kan besluta om förhöjd bygglovsavgift om någon inte följer regelverket.
  Hälsningar Sixten

  15 oktober 2018 13:04:20

 • S-O • 10 oktober 2018 19:43:56
  Tycker mig utläsa en del egenpåhittade regler/viten vad gäller överträdelser av balkongregler innan de är besiktigade.Svaret från ansvarig på Kommunen tycker jag talar sitt eget språk,vem annars skall veta detta om inte den som är ansvarig på kommunen,bättre kan ni
 • Sedan så är det arbetsmiljöverket som stoppar och utdelar vite mot arbetsmiljölagen med 1% av projektkostnaden, om någon bryter mot arbetsmiljölagen. Alla balkonger är en arbetsplats fram till att besiktningen är godkänd av kommunen. Kommunen/byggnadsnämnden kan besluta om förhöjd bygglovsavgift om någon inte följer regelverket.
  Hälsningar Sixten

  15 oktober 2018 13:02:16

 • Poo • 10 oktober 2018 19:40:40
  Har vi föreningsrabatt någonstans på tex. tapeter, färg och liknande?
 • Hej
  Ja vid Flygger färg Lillänge.
  Säg Brf Östersundshus 18 RB.
  Styrelsen

  12 oktober 2018 15:48:02

                                         Nov. 2018
Vissa frågor/inlägg besvaras inte. Kan finnas fler orsaker, ex.
* redan besvarad
* ej av allmänintrese
* mer eller mindre 
   personangrepp

Ibland kan det ta lite tid innan svar kommer på en fråga. Detta kan bero på att man måste kontrollera och undersöka innan man kan ge ett korrekt svar.

Felanmälan:
Ring Dag&Natt: 0771 – 860 860 
Eller
https://riksbyggen.se/kundtjanst

                                Nov. 2018
UPPMANING till dig i låghus!

Nu när det börjar bli kallare och inför vintern ber vi er alla att INTE ha vädringsluckan i trapphuset öppet! Det blir onödigt dyrt ju kallare det
blir!

171105

Angående farthindren......
"Enligt tillgänglighetslagen får vi INTE ha såna på innergårdarna"
SÅ de kommer tyvärr inte tillbaka ......