Regler för inbyggnad av uteplatser

Östersundshus 18:s medlemmar som bor på markplan har generellt tillstånd att bygg ut/om sin uteplats i enlighet med nedstående anvisningar, inga andra varianter är tillåtna.

Innan uteplatsen förändras skall detta meddelas styrelsen, detta för att styrelsen efter färdigställande skall besiktiga och godkänna byggnationen.

  • Staketen får bara vara mellan 90–110 cm höga från trallen.
  • Det få vara högst 180 cm på sidorna och 120 cm ut från väggen.
  • Inga inglasningar eller tak får byggas.
  • Om inte, så är det ytan under balkongen som tillhör lägenheten, alltså mellan stolparna och ut till kanten på balkongen.

 

För frågor gällande altanbyggen: Kontakta Janne Sund
Telefon: 070-326 97 55